Thursday, January 13, 2011

Muhobbat aur Sharab


"Devdas" ko "Paaro" ne nakam kar diya,
"Sharabi" ko "Sharab" ne badnam kar diya,
"Mahobbat" ho ya "Sharab", dono ka asar dekh lo,
"Devdas" aur "Sharabi" ka, eksa "Anjaam" kar diya

No comments:

Post a Comment