Thursday, July 23, 2009

kese kahein...

na kisi se yaari ki khushi,
na kisi se dushmani ka guh,
zindagi ke haathon lutate chale gaye pasheman gum,
hum to aashiq hain yaaron hum kis ki parwaah karen,
hum to to khud kisi ke na ho sake,]
apna hum kisi ko kese kahe.

No comments:

Post a Comment